Support  Logga in
 
Fiskväg Förhandsgranska/skriv ut


Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län
Inmatad datum: 2021-02-18 Ändrad datum: 2021-02-18

ID 7132
Karta
Fiskväg - namn: Omlöp Dammens kraftverk
Fiskvägens läge Northing-koordinat: 6629806
Fiskvägens läge Easting-koordinat: 504215
Fiskvägens läge - höjdläge (Z):
Hindertyp:
Fiskvägens placering:
Strand:
Togs i bruk år: 2021
Säkerhet för siffran ovan: 1
Faunatyper:
Fiskvägen borttagen:
Fiskvägskategori: Naturlik
Fiskvägstyper:
FiskvägstypUtformningstyp
omlöp 
Målarter:
Möjliggjord vandringsriktning: båda
Byggmaterial:
Konstruktör:
Fallhöjd (m):
Längd (m):
Lutning medel (%):
Lutning max (%):
Medelvattenföring i vattendrag (m3/sek):
Medelvattenföring i fiskväg (m3/sek):
Konstant flöde(Q) i fiskväg:
Finns extra lockvatten anordnat:
Inloppskanalriktning:
Beskrivning av ev. ombyggnad:
Typ av dokumentation:
Ansvarig för drift:
Ägare:
Vattendom:
Öppen period:
Uppgiftslämnare - fiskväg: Personnamn
Kommentar:
Åtgärdsplats
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Åtgärd
 ÅtgärdsnamnHuvudåtgärdstypÅtgärdsplatsStatusStartdatumSlutdatumHuvudman
Omlöp Dammens kraftverkFiskvägar påbörjad2021-01-01 Enskild person
Bilder

Video

Dokument