Support  Logga in
 
Fiskväg Förhandsgranska/skriv ut


Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Inmatad datum: 2012-01-09 Ändrad datum: 2013-11-19

ID 574
Karta
Fiskväg - namn: Fiskväg vid Mölekullen
Fiskvägens läge Northing-koordinat: 6419087
Fiskvägens läge Easting-koordinat: 444594
Fiskvägens läge - höjdläge (Z): 200
Hindertyp: naturligt-fast
Fiskvägens placering: Huvudfåra
Strand: vänster
Togs i bruk år: 2011
Säkerhet för siffran ovan: 0
Faunatyper:
Fiskvägen borttagen:
Fiskvägskategori: Naturlik
Fiskvägstyper:
FiskvägstypUtformningstyp
sprängd fiskväg 
Målarter:
Möjliggjord vandringsriktning: båda
Tidigare angivet byggmaterial: Hydraulhammare och 14T grävmaskin
Byggmaterial:
Konstruktör: Personnamn
Fallhöjd (m): 0,70
Längd (m): 4,0
Lutning medel (%): 17
Lutning max (%): 18
Medelvattenföring i vattendrag (m3/sek): 0,60
Medelvattenföring i fiskväg (m3/sek): 0,75
Konstant flöde(Q) i fiskväg:
Finns extra lockvatten anordnat:
Inloppskanalriktning:
Beskrivning av ev. ombyggnad: Fiskvägsfåran knackades fram mha hydraulhammare
Typ av dokumentation: Foto
Ansvarig för drift: Habo kommun
Ägare: Personnamn
Vattendom: Nej
Öppen period: Hela året
Uppgiftslämnare - fiskväg: Personnamn
Kommentar: Partiellt hinder
Åtgärdsplats
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Mölekullen, Habo6419087444594vattendrag Habo
Åtgärd
 ÅtgärdsnamnHuvudåtgärdstypÅtgärdsplatsStatusStartdatumSlutdatumHuvudman
Ny fåra vid MölekullenFiskvägar avslutad2011-03-012011-10-11Habo kommun
Bilder

Video

Dokument
 Bedömning av funktion
  IDBedömningsdatumFunktionStatus/skickArtKommentarUppgiftslämnare
313 2011-09-19 Mindre godReparationsbehov - StortInsjööringDåligt med lekfisk av öring har setts uppströms.Personnamn
315 2011-12-19 OsäkerReparationsbehov - StortFlodnejonögaHur har det gått med flodnejonöga? Har man haft nettingfällor efter åtgärden?Personnamn
314 2011-12-19 Mindre godReparationsbehov - StortÖring strömlevandeDåligt med lekfisk av öring har setts uppströms.Personnamn
421 2013-11-14 GodGottInsjööring Personnamn
422 2013-11-14 OsäkerGottÖvrig art Personnamn