Support  Logga in
 
Fiskväg Förhandsgranska/skriv ut


Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Blekinge län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Inmatad datum: 2008-12-12 Ändrad datum: 2019-06-28

ID 57
Karta
Fiskväg - namn: Vierydsån Näs kvarn
Fiskvägens läge Northing-koordinat: 6233483
Fiskvägens läge Easting-koordinat: 511799
Fiskvägens läge - höjdläge (Z):
Hindertyp: damm-övrigt
Fiskvägens placering: Huvudfåra
Strand:
Togs i bruk år: 2004
Säkerhet för siffran ovan: 40
Faunatyper:
Fiskvägen borttagen:
Fiskvägskategori: Teknisk
Fiskvägstyper:
FiskvägstypUtformningstyp
kammartrappaKammare med överfall
Målarter:
Möjliggjord vandringsriktning: båda
Tidigare angivet byggmaterial: betong
Byggmaterial:
Konstruktör:
Fallhöjd (m): 2,50
Längd (m): 9,2
Lutning medel (%): 27
Lutning max (%):
Medelvattenföring i vattendrag (m3/sek):
Medelvattenföring i fiskväg (m3/sek): 0,03
Konstant flöde(Q) i fiskväg:
Finns extra lockvatten anordnat:
Inloppskanalriktning: 0
Beskrivning av ev. ombyggnad:
Typ av dokumentation: Foto+Ritning
Ansvarig för drift: Ronneby kommun
Ägare:
Vattendom:
Öppen period: Helår
Uppgiftslämnare - fiskväg: Personnamn
Kommentar: Bristfällig information Kommentar från FUG inventering 2016-09-21. Bytt namn till Vierydsån Näs kvarn. Kraftverk för flera decennier sedan. Omkring 40 cm fall mellan bassänger. Funktion sannolikt partiellt för laxfisk vid högre vatten. Mycket lite vatten i ån, allt vatten i fv vid besök. När vattnet stiger prioriteras fiskvägen innan det rinner över skibordet. Stor risk för att fisken hoppar utanför och blir fast i den torrlagda fåran. Hoppskydd behövs. De små kvadratiska urtagen medger ingen större vattenföring (ca 100 l/s) innan vattnet rinner över hela fiskvägen. Urtagen behöver breddas genom en 30 graders vinkel för att kunna svälja bortåt MLQ (0,21 m³/s). Eller överväg utrivning om dammen inte har någon funktion.
Åtgärdsplats
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Näs kvarn6233481511801vattendragVierydsånRonneby
Åtgärd
 ÅtgärdsnamnHuvudåtgärdstypÅtgärdsplatsStatusStartdatumSlutdatumHuvudman
Fisktrappa vid Näskvarn, Vierydsån Fiskvägar avslutad2003-01-012003-12-30Ronneby kommun
Bilder

  TitelKommentar
Visa2017-01-19 
Visa2017-01-19 

Video

Dokument
 Bedömning av funktion
  IDBedömningsdatumFunktionStatus/skickArtKommentarUppgiftslämnare
1656 2016-09-21 Ur funktionGottÅl Personnamn
1523 2016-09-21 Ur funktionGottHavsöringBytt namn till Vierydsån Näs kvarn. Kraftverk för flera decennier sedan. Omkring 40 cm fall mellan bassänger. Funktion sannolikt partiellt för laxfisk vid högre vatten. Mycket lite vatten i ån, allt vatten i fv vid besök. När vattnet stiger prioriteras fiskvägen innan det rinner över skibordet. Stor risk för att fisken hoppar utanför och blir fast i den torrlagda fåran. Hoppskydd behövs. De små kvadratiska urtagen medger ingen större vattenföring (ca 100 l/s) innan vattnet rinner över hela fiskvägen. Urtagen behöver breddas genom en 30° vinkel för att kunna svälja bortåt MLQ (0,21 m³/s). Eller överväg utrivning om dammen inte har någon funktion.Personnamn
1784 2016-09-21 Ur funktionGottÖvrig art Personnamn