Support  Logga in
 
Fiskväg Förhandsgranska/skriv ut


Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg
Inmatad datum: 2016-12-02 Ändrad datum: 2016-12-08

ID 4595
Karta
Fiskväg - namn: Överlöp Spegeldammen Nedre Gavleån
Fiskvägens läge Northing-koordinat: 6728266
Fiskvägens läge Easting-koordinat: 616505
Fiskvägens läge - höjdläge (Z):
Hindertyp: damm-övrigt
Fiskvägens placering: Huvudfåra
Strand:
Togs i bruk år: 2015
Säkerhet för siffran ovan: 0
Faunatyper:
Fiskvägen borttagen:
Fiskvägskategori: Naturlik
Fiskvägstyper:
FiskvägstypUtformningstyp
överlöp 
Målarter:
Möjliggjord vandringsriktning: båda
Byggmaterial:
Konstruktör: Personnamn
Fallhöjd (m): 0,80
Längd (m): 33,0
Lutning medel (%): 2
Lutning max (%): 3
Medelvattenföring i vattendrag (m3/sek): 20,00
Medelvattenföring i fiskväg (m3/sek): 6,00
Konstant flöde(Q) i fiskväg:
Finns extra lockvatten anordnat:
Inloppskanalriktning: 0
Beskrivning av ev. ombyggnad:
Typ av dokumentation: Foto
Ansvarig för drift: Gävle kommun
Ägare: Personnamn
Vattendom:
Öppen period: Helår
Uppgiftslämnare - fiskväg: Personnamn
Kommentar: Höjning av botten nedströms betongtrösklar i spegeldamm
Åtgärdsplats
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Nedre Gavleån6728266616528vattendrag Gävle
Åtgärd
 ÅtgärdsnamnHuvudåtgärdstypÅtgärdsplatsStatusStartdatumSlutdatumHuvudman
Spegeldammen konserhuset GavleånBiotopvård avslutad2015-08-182015-08-26Gävle kommun
Bilder

  TitelKommentar
VisaÖvre delav fiskväg
VisaNedre delav fiskväg
VisaÖversikt av Fiskvägen 

Video

Dokument