Support  Logga in
 
Fiskväg Förhandsgranska/skriv ut


Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Västerbottens län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län
Inmatad datum: 2016-06-28 Ändrad datum: 2018-11-13

ID 2117
Karta
Fiskväg - namn: Kammartrappa, Hednäs kraftverk
Fiskvägens läge Northing-koordinat: 7242362
Fiskvägens läge Easting-koordinat: 774299
Fiskvägens läge - höjdläge (Z):
Hindertyp: damm-vattenkraftverk
Fiskvägens placering: Ny fåra
Strand: vänster
Togs i bruk år: 1995
Säkerhet för siffran ovan: 1
Faunatyper:
Fiskvägen borttagen:
Fiskvägskategori: Teknisk
Fiskvägstyper:
FiskvägstypUtformningstyp
kammartrappaKammare med överfall
Målarter:
Möjliggjord vandringsriktning: båda
Byggmaterial:
Konstruktör:
Fallhöjd (m): 16,60
Längd (m): 150,0
Lutning medel (%): 11
Lutning max (%):
Medelvattenföring i vattendrag (m3/sek): 11,14
Medelvattenföring i fiskväg (m3/sek):
Konstant flöde(Q) i fiskväg:
Finns extra lockvatten anordnat:
Inloppskanalriktning:
Beskrivning av ev. ombyggnad:
Typ av dokumentation: Foto
Ansvarig för drift: Skellefteå Kraft
Ägare: Personnamn
Vattendom:
Öppen period: Helår
Uppgiftslämnare - fiskväg: Personnamn
Kommentar: Nya åtgärder planeras under 2017 och 2018
Åtgärdsplats
 Åtgärdsplatsens namnNorthing-koordinatEasting-koordinatVattentypVattenobjektnamnKommuner
Hednäs krv7242362774299damm Skellefteå
Åtgärd
 ÅtgärdsnamnHuvudåtgärdstypÅtgärdsplatsStatusStartdatumSlutdatumHuvudman
Fiskväg, Hednäs krvFiskvägar uppgift saknas   
Bilder

  TitelKommentar
VisaKammartrappa uppströms kraftstation 
VisaKammartrappa nedströms kraftstation 
Visa  
Visa Flygbild med nya justerbara ingången

Video

Dokument
 Bedömning av funktion
  IDBedömningsdatumFunktionStatus/skickArtKommentarUppgiftslämnare
1481 2016-08-25 Mindre godGottLax Personnamn
1960 2018-09-13 Ur funktionGottHarrObefintlig attraktionskraft för uppströms vandrande fisk. Dålig passerbarhet uppströms pga fiskvägens konstruktion. Dålig attraktionskraft för nedströms vandrande fisk. Risken att fisk vandrar ner genom kraftverket.Personnamn
1958 2018-09-13 Ur funktionGottLaxObefintlig attraktionskraft för uppströms vandrande fisk. God passerbarhet uppströms. Dålig attraktionskraft för nedströms vandrande fisk. Risken att fisk vandrar ner genom kraftverket.Personnamn
1959 2018-09-13 Ur funktionGottHavsöringObefintlig attraktionskraft för uppströms vandrande fisk. God passerbarhet uppströms. Dålig attraktionskraft för nedströms vandrande fisk. Risken att fisk vandrar ner genom kraftverket.Personnamn