Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Västerbottens län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Västerbottens län
Inmatad datum: 2013-03-04 Ändrad datum: 2013-03-28

Projekt
ID: 3881
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2012
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2012
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn. Det görs fr.o.m 2012 i Åtgärder i Vatten.
Län:    Länsstyrelsen i Västerbottens län  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         284502 kr284502 kr0 kr      
2012Statliga fiskevårdsanslagetEnskild person   5050200    utbetalda 
2012Statliga fiskevårdsanslagetSkellefteå kommun   100210802    utbetalda 
2012Statliga fiskevårdsanslagetUmeå kommun   10023500    utbetalda 
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 6875
Åtgärdsnamn: Sammanställning av fisketillsyn 2012 - Västerbottens län
Målarter:
ArtNamn
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
Län
HuvudavrinningsområdeNrNamn