Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Västernorrland Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Västernorrland
Inmatad datum: 2013-03-01 Ändrad datum: 2013-03-01

Projekt
ID: 3881
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2012
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2012
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn. Det görs fr.o.m 2012 i Åtgärder i Vatten.
Län:    Länsstyrelsen Västernorrland  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         118000 kr118000 kr118000 kr      
2012Statliga fiskevårdsanslagetHavs- och vattenmyndigheten   85100000    2012-04-30 utbetalda 
2012KommunSundsvalls kommun   56000    2012-04-30 utbetalda 
2012Ej statligtNedre Ljungans FVOF   1012000    2012-04-30 utbetalda 
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 6869
Åtgärdsnamn: Sammanställning fisketillsyn 2012 - Västernorrlands län
Målarter:
ArtNamn
Lax (havsvandrande)
Sik
Havsöring
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
SundsvallVästernorrlands län
ÖrnsköldsvikVästernorrlands län
Län
Västernorrlands län
HuvudavrinningsområdeNrNamn
00Kust
3636000Moälven
4242000Ljungan