Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg
Inmatad datum: 2013-02-28 Ändrad datum: 2013-03-12

Projekt
ID: 3881
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2012
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2012
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn. Det görs fr.o.m 2012 i Åtgärder i Vatten.
Län:    Länsstyrelsen Gävleborg  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         140000 kr140000 kr0 kr      
2012Statliga fiskevårdsanslagetHavs- och vattenmyndigheten    140000Havs- och vattenmyndigheten   2012-03-01  Fiskevårdsområdesföreningar som har fått medel har helt ideellt lagt ner betydligt mer pengar och tid än det de fått medel för.
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 6865
Åtgärdsnamn: Sammanställning av fisketillsyn 2012 - Gävleborgs län
Målarter:
ArtNamn
Cyprenid (odef.)
Flodnejonöga
Gädda
Gös
Harr
Id
Lake
Lax (havsvandrande)
Sik
Vimma
Ål
Havsöring
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
GävleGävleborgs län
HudiksvallGävleborgs län
NordanstigGävleborgs län
SöderhamnGävleborgs län
Län
Gävleborgs län
HuvudavrinningsområdeNrNamn
4343000Gnarpsån
43/4443044
4444000Harmångersån
44/4544045
4545000Delångersån
45/4645046
4646000Nianån
46/4746047
4747000Norralaån
47/4847048
4848000Ljusnan
48/4948049
4949000Skärjån
49/5049050
5050000Hamrångeån
50/5150051
5151000Testeboån
51/5251052
5252000Gavleån
52/5352053