Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Blekinge län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Blekinge län
Inmatad datum: 2021-02-03 Ändrad datum: 2021-02-03

Projekt
ID: 17639
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2020
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2020
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn. Det görs fr.o.m 2012 i Åtgärder i Vatten.
Län:    Länsstyrelsen i Blekinge län  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         100000 kr100000 kr100000 kr      
2020HaV-FiskevårdsanslagSveaskog   100100000    utbetalda 
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 32148
Åtgärdsnamn: Redovisning av fisketillsyn Blekinge 2020
Målarter:
ArtNamn
Lax
Lax (havsvandrande)
Havsöring
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
KarlshamnBlekinge län
KarlskronaBlekinge län
OlofströmBlekinge län
RonnebyBlekinge län
SölvesborgBlekinge län
Län
Blekinge län
HuvudavrinningsområdeNrNamn
8080000Lyckebyån
8181000Nättrabyån
8282000Ronnebyån
8484000Bräkneån
8585000Mieån
8686000Mörrumsån
8787000Skräbeån