Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län
Inmatad datum: 2021-02-01 Ändrad datum: 2021-02-01

Projekt
ID: 17639
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2020
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2020
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn. Det görs fr.o.m 2012 i Åtgärder i Vatten.
Län:    Länsstyrelsen i Örebro län  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         223000 kr223000 kr223000 kr      
2020HaV-FiskevårdsanslagHavs- och vattenmyndigheten    223000      
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 32143
Åtgärdsnamn: Sammanställning fisketillsyn 2020 - Örebro län
Målarter:
ArtNamn
Abborre
Gädda
Gös
Signalkräfta
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
ArbogaVästmanlands län
EskilstunaSödermanlands län
VingåkerSödermanlands län
ÖrebroÖrebro län
Län
Södermanlands län
Västmanlands län
Örebro län
HuvudavrinningsområdeNrNamn
6161000Norrström