Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Gotlands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Gotlands län
Inmatad datum: 2021-01-29 Ändrad datum: 2021-01-29

Projekt
ID: 17639
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2020
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2020
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn. Det görs fr.o.m 2012 i Åtgärder i Vatten.
Län:    Länsstyrelsen i Gotlands län  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         344673 kr0 kr344673 kr      
2020HaV-FiskevårdsanslagHavs- och vattenmyndigheten   100344673    utbetalda 
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 32131
Åtgärdsnamn: Sammanställning fisketillsyn 2020 - Gotlands län
Målarter:
ArtNamn
Abborre
Flodnejonöga
Gädda
Havsöring
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
GotlandGotlands län
Län
Gotlands län
HuvudavrinningsområdeNrNamn
117117000Gothemån
117/118117118
118118000Snoderån
118/117118117