Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Hallands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Hallands län
Inmatad datum: 2020-02-14 Ändrad datum: 2020-02-14

Projekt
ID: 17480
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2019
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2019
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn. Det görs fr.o.m 2012 i Åtgärder i Vatten.
Län:    Länsstyrelsen i Hallands län  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         55478 kr0 kr55478 kr      
2019HaV-FiskevårdsanslagHavs- och vattenmyndighetenFisketillsyn  10055478Havs- och vattenmyndigheten   utbetalda 
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 31956
Åtgärdsnamn: Sammanställning fisketillsyn 2019 - Hallands län
Målarter:
ArtNamn
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
FalkenbergHallands län
HalmstadHallands län
HylteHallands län
KungsbackaHallands län
LaholmHallands län
VarbergHallands län
Län
Hallands län
HuvudavrinningsområdeNrNamn
00Kust
100100000Fylleån
101101000Nissan
102102000Suseån
103103000Ätran
104104000Himleån
105105000Viskan
106106000Rolfsån
107107000Kungsbackaån
9898000Lagan
9999000Genevadsån