Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Kalmar län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Kalmar län
Inmatad datum: 2020-01-31 Ändrad datum: 2020-01-31

Projekt
ID: 17480
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2019
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2019
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn. Det görs fr.o.m 2012 i Åtgärder i Vatten.
Län:    Länsstyrelsen i Kalmar län  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         40000 kr40000 kr0 kr      
2019Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Kalmar län    40000Havs- och vattenmyndigheten   utbetalda 
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 31820
Åtgärdsnamn: Sammanställning fisketillsyn 2019 - Kalmar län
Målarter:
ArtNamn
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
BorgholmKalmar län
KalmarKalmar län
MönsteråsKalmar län
MörbylångaKalmar län
OskarshamnKalmar län
TorsåsKalmar län
VästervikKalmar län
Län
Kalmar län
HuvudavrinningsområdeNrNamn
00Kust