Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Uppsala län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Uppsala län
Inmatad datum: 2020-01-28 Ändrad datum: 2020-02-07

Projekt
ID: 17480
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2019
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2019
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn. Det görs fr.o.m 2012 i Åtgärder i Vatten.
Län:    Länsstyrelsen i Uppsala län  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         181500 kr181500 kr181500 kr      
2019HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen i Uppsala län  1086-201910035000Havs- och vattenmyndigheten 3206-2018 2019-02-12 utbetalda 
2019HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen i Uppsala län  7782-201810045000Havs- och vattenmyndigheten 3206-2018 2019-02-12 utbetalda 
2019HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen i Uppsala län  1084-201910020000Havs- och vattenmyndigheten 3206-2018 2019-02-12 utbetalda 
2019HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen i Uppsala län  4683-201910060000Havs- och vattenmyndigheten 3206-2018 2019-02-12 utbetalda 
2019HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen i Uppsala län  7065-201910021500Havs- och vattenmyndigheten 3206-2018 2019-02-12 utbetalda 
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 31810
Åtgärdsnamn: Sammanställning fisketillsyn 2019 - Uppsala län
Målarter:
ArtNamn
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
KnivstaUppsala län
TierpUppsala län
ÄlvkarlebyUppsala län
ÖsthammarUppsala län
Län
Stockholms län
Uppsala län
HuvudavrinningsområdeNrNamn
00Kust
5353000Dalälven
6161000Norrström