Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Hallands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Hallands län
Inmatad datum: 2019-02-20 Ändrad datum: 2019-02-20

Projekt
ID: 15268
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2018
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2018
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn.
Län:    Länsstyrelsen i Hallands län  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         92758 kr92758 kr92758 kr      
2018HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen i Hallands län   10092758Havs- och vattenmyndigheten 352-18 2018-02-20 utbetaldaTotalt kostnad 92758 tillsynspersoner+ 79154 löner lst= 171912 kr
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 28378
Åtgärdsnamn: Sammanställning fisketillsyn 2018 - Hallands län
Målarter:
ArtNamn
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
FalkenbergHallands län
HalmstadHallands län
KungsbackaHallands län
LaholmHallands län
VarbergHallands län
Län
Hallands län
HuvudavrinningsområdeNrNamn
00Kust
100100000Fylleån
101101000Nissan
102102000Suseån
103103000Ätran
104104000Himleån
105105000Viskan
106106000Rolfsån
107107000Kungsbackaån
96/10896108Ö i Kattegat
9898000Lagan
9999000Genevadsån