Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Uppsala län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Uppsala län
Inmatad datum: 2019-02-11 Ändrad datum: 2019-02-12

Projekt
ID: 15268
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2018
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2018
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn.
Län:    Länsstyrelsen i Uppsala län  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         105000 kr0 kr105000 kr      
2018HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen i Uppsala län  140-1810020000Havs- och vattenmyndigheten   utbetaldaKungsådran, Dalälven
2018HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen i Uppsala län  135-1810035000Havs- och vattenmyndigheten   utbetaldaKusten Älvkarleby kommun
2018HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen i Uppsala län  7766-1710050000Havs- och vattenmyndigheten   utbetaldaKusten Östhammar kommun och Tierp kommun
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 28367
Åtgärdsnamn: Sammanställning fisketillsyn 2018
Målarter:
ArtNamn
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
TierpUppsala län
ÄlvkarlebyUppsala län
ÖsthammarUppsala län
Län
Uppsala län
HuvudavrinningsområdeNrNamn
00Kust
5353000Dalälven