Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Kalmar län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Kalmar län
Inmatad datum: 2019-01-28 Ändrad datum: 2019-01-29

Projekt
ID: 15268
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2018
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2018
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn.
Län:    Länsstyrelsen i Kalmar län  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         40000 kr0 kr40000 kr      
2018HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen i Kalmar län   10040000Havs- och vattenmyndigheten   utbetalda 
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 28312
Åtgärdsnamn: Sammanställning fisketillsyn 2018 - Kalmar län
Målarter:
ArtNamn
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
BorgholmKalmar län
KalmarKalmar län
MönsteråsKalmar län
MörbylångaKalmar län
OskarshamnKalmar län
TorsåsKalmar län
VästervikKalmar län
Län
Kalmar län
HuvudavrinningsområdeNrNamn
00Kust