Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Västerbottens län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Västerbottens län
Inmatad datum: 2019-01-28 Ändrad datum: 2019-01-28

Projekt
ID: 15268
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2018
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2018
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn.
Län:    Länsstyrelsen i Västerbottens län  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         269760 kr269760 kr0 kr      
2018HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen i Västerbottens län   65269760     Kostnaderna för tillsynen av statens vatten ovan odlingsgränsen är inte inkluderad i den uppgivna summan. Denna är i dagsläget svåruppskattad.
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 28311
Åtgärdsnamn: Sammanställning fisketillsyn 2018 - Västerbottens län
Målarter:
ArtNamn
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
Län
Västerbottens län
HuvudavrinningsområdeNrNamn