Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Östergötland Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Östergötland
Inmatad datum: 2018-04-26 Ändrad datum: 2018-04-26

Projekt
ID: 14165
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2017
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2017
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn.
Län:    Länsstyrelsen Östergötland  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         153600 kr0 kr153600 kr      
2017HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen Östergötland    110000      
2017NV-SkötselanslagetLänsstyrelsen Östergötland    43600      
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 26070
Åtgärdsnamn: Sammanställning fisketillsyn 2017 - Östergötland
Målarter:
ArtNamn
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
NorrköpingÖstergötlands län
SöderköpingÖstergötlands län
ValdemarsvikÖstergötlands län
Län
Östergötlands län
HuvudavrinningsområdeNrNamn
66/6766067
6767000Motala Ström
67/6867068
6868000Söderköpingsån
68/6968069
6969000Vindån