Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Skåne län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Skåne län
Inmatad datum: 2018-02-01 Ändrad datum: 2018-02-01

Projekt
ID: 14165
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2017
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2017
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn.
Län:    Länsstyrelsen i Skåne län  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         162671 kr0 kr162671 kr      
2017HaV-VattenförvaltningLänsstyrelsen i Skåne län    162671    utbetalda 
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 26031
Åtgärdsnamn: Sammanställning fisketillsyn 2012 - Skåne län
Målarter:
ArtNamn
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
Län
Skåne län
HuvudavrinningsområdeNrNamn
8787000Skräbeån
87/8887088
8888000Helge Å
88/8988089
8989000Nybroån
89/9089090