Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Uppsala län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Uppsala län
Inmatad datum: 2018-02-01 Ändrad datum: 2019-02-11

Projekt
ID: 14165
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2017
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2017
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn.
Län:    Länsstyrelsen i Uppsala län  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         95000 kr0 kr95000 kr      
2017HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen i Uppsala län  7441-2016 40000Havs- och vattenmyndigheten   utbetaldaStockholms stad Södra Upplandskusten
2017HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen i Uppsala län  239-2017 35000Havs- och vattenmyndigheten   utbetaldaÄlvkarleby Sportfiske Norra Upplandskusten
2017HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen i Uppsala län  241-2017 20000Havs- och vattenmyndigheten   utbetaldaÄlvkarleby Sportfiske Kungsådran
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 26030
Åtgärdsnamn: Sammanställning fisketillsyn 2017 - Uppsala
Målarter:
ArtNamn
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
Län
HuvudavrinningsområdeNrNamn