Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Kalmar län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Kalmar län
Inmatad datum: 2018-01-16 Ändrad datum: 2018-01-16

Projekt
ID: 14165
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2017
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2017
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn.
Län:    Länsstyrelsen i Kalmar län  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         35000 kr0 kr35000 kr      
2017HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen i Kalmar län   10035000Havs- och vattenmyndigheten   utbetalda 
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 24983
Åtgärdsnamn: Sammanställning fisketillsyn 2017 - Kalmar län
Målarter:
ArtNamn
Abborre
Gädda
Ål
Havsöring
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
BorgholmKalmar län
KalmarKalmar län
MönsteråsKalmar län
MörbylångaKalmar län
OskarshamnKalmar län
VästervikKalmar län
Län
Kalmar län
HuvudavrinningsområdeNrNamn
00Kust