Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Uppsala län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Uppsala län
Inmatad datum: 2017-12-18 Ändrad datum: 2019-01-07

Projekt
ID: 12787
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2016
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2016
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn.
Län:    Länsstyrelsen i Uppsala län  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         85000 kr0 kr85000 kr      
2016HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen i Uppsala län  6880-15 35000Havs- och vattenmyndigheten   utbetaldaÄlvkarleby Sportfiske
2016HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen i Uppsala län  6693-15 50000Havs- och vattenmyndigheten   utbetaldaStockholms stad
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 24926
Åtgärdsnamn: Sammanställning fisketillsyn 2016 - Uppsala län
Målarter:
ArtNamn
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
TierpUppsala län
ÄlvkarlebyUppsala län
ÖsthammarUppsala län
Län
Uppsala län
HuvudavrinningsområdeNrNamn
00Kust
5353000Dalälven