Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Västernorrland Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Västernorrland
Inmatad datum: 2017-03-15 Ändrad datum: 2017-03-15

Projekt
ID: 12787
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2016
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2016
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn.
Län:    Länsstyrelsen Västernorrland  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         118000 kr0 kr118000 kr      
2016HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen Västernorrland    100000Havs- och vattenmyndigheten   utbetalda 
2016KommunSundsvalls kommun    8000    utbetalda 
2016Ej statligtNedre Ljungans FVOF    5000      
2016Ej statligtTuna Östra FVO    5000      
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 24658
Åtgärdsnamn: Sammanställning fisketillsyn 2016 - Västernorrlands län
Målarter:
ArtNamn
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
Län
HuvudavrinningsområdeNrNamn