Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Värmlands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Värmlands län
Inmatad datum: 2017-01-31 Ändrad datum: 2017-01-31

Projekt
ID: 12787
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2016
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2016
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn.
Län:    Länsstyrelsen i Värmlands län  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         0 kr0 kr0 kr      
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 23539
Åtgärdsnamn: Sammanställning fisketillsyn 2016 - Värmlands län
Målarter:
ArtNamn
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
ArvikaVärmlands län
EdaVärmlands län
FilipstadVärmlands län
ForshagaVärmlands län
GrumsVärmlands län
HagforsVärmlands län
HammaröVärmlands län
KarlstadVärmlands län
KilVärmlands län
KristinehamnVärmlands län
MunkforsVärmlands län
StorforsVärmlands län
SunneVärmlands län
SäffleVärmlands län
TorsbyVärmlands län
ÅrjängVärmlands län
Län
Värmlands län
HuvudavrinningsområdeNrNamn
108108000Göta Älv