Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Skåne län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Skåne län
Inmatad datum: 2017-01-30 Ändrad datum: 2017-01-30

Projekt
ID: 12787
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2016
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2016
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn.
Län:    Länsstyrelsen i Skåne län  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         165767 kr165767 kr0 kr      
2016HaV-FiskevårdsanslagHavs- och vattenmyndigheten    165767    utbetalda 
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 23532
Åtgärdsnamn: Sammanställning fisketillsyn 2016 - Skåne län
Målarter:
ArtNamn
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
Län
Skåne län
HuvudavrinningsområdeNrNamn
9090000Sege Å
90/9190091
909/500909500Ö i Öresund
9191000Höje Å
91/9291092
9292000Kävlingeån
92/9392093
9393000Saxån
93/9493094
9494000Råån
94/9594095
9595000Vege Å
95/9695096
9696000Rönne Å
96/10896108Ö i Kattegat
96/9796097
9797000Stensån
97/9897098