Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Kalmar län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Kalmar län
Inmatad datum: 2017-01-30 Ändrad datum: 2017-01-30

Projekt
ID: 12787
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2016
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2016
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn.
Län:    Länsstyrelsen i Kalmar län  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         50000 kr50000 kr0 kr      
2016HaV-FiskevårdsanslagHavs- och vattenmyndigheten    50000      
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 23531
Åtgärdsnamn: Sammanställning fisketillsyn 2016 - Kalmar län
Målarter:
ArtNamn
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
BorgholmKalmar län
KalmarKalmar län
MönsteråsKalmar län
MörbylångaKalmar län
OskarshamnKalmar län
TorsåsKalmar län
VästervikKalmar län
Län
Kalmar län
HuvudavrinningsområdeNrNamn
00Kust
119119000Öland
7474000Emån
7575000Alsterån