Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg
Inmatad datum: 2017-01-25 Ändrad datum: 2017-01-25

Projekt
ID: 12787
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2016
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2016
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn.
Län:    Länsstyrelsen Gävleborg  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         0 kr0 kr0 kr      
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 23497
Åtgärdsnamn: Sammanställning av kustfisketillsyn 2016 - Gävleborgs län
Målarter:
ArtNamn
Sik
Havsöring
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
Län
Gävleborgs län
HuvudavrinningsområdeNrNamn
00Kust