Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Västra Götalands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Inmatad datum: 2016-04-18 Ändrad datum: 2016-04-18

Projekt
ID: 10230
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2015
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2015
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn.
Län:    Länsstyrelsen i Västra Götalands län  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         0 kr0 kr0 kr      
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 20374
Åtgärdsnamn: Sammanställning fisketillsyn 2015 - Västra Götalands län
Målarter:
ArtNamn
Flodnejonöga
Gös
Havsnejonöga
Hummer
Lax (havsvandrande)
Insjölax
Signalkräfta
Sik
Sill
Skrubbskädda
Torsk
Ål
Havsöring
Insjööring
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
Län
Västra Götalands län
HuvudavrinningsområdeNrNamn