Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Västmanlands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Västmanlands län
Inmatad datum: 2016-02-17 Ändrad datum: 2016-02-17

Projekt
ID: 10230
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2015
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2015
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn.
Län:    Länsstyrelsen i Västmanlands län  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         229000 kr229000 kr0 kr      
2015HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen i Västmanlands län   100229000    utbetalda 
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 19301
Åtgärdsnamn: Sammanställning fisketillsyn 2015 - Mälaren (Lst U)
Målarter:
ArtNamn
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
Län
Stockholms län
Södermanlands län
Uppsala län
Västmanlands län
HuvudavrinningsområdeNrNamn
6161000Norrström