Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Jämtlands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jämtlands län
Inmatad datum: 2016-02-05 Ändrad datum: 2016-02-05

Projekt
ID: 3881
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2012
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2012
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn. Det görs fr.o.m 2012 i Åtgärder i Vatten.
Län:    Länsstyrelsen i Jämtlands län  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         35000 kr35000 kr0 kr      
2012HaV-FiskevårdsanslagHavs- och vattenmyndigheten   5035000    utbetalda 
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 19288
Åtgärdsnamn: Sammanställning av fisketillsyn 2012 - Jämtlands län
Målarter:
ArtNamn
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
BergJämtlands län
KrokomJämtlands län
ÅreJämtlands län
ÖstersundJämtlands län
Län
Jämtlands län
HuvudavrinningsområdeNrNamn
4040000Indalsälven