Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Skåne län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Skåne län
Inmatad datum: 2016-02-02 Ändrad datum: 2016-02-02

Projekt
ID: 10230
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2015
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2015
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn.
Län:    Länsstyrelsen i Skåne län  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         167754 kr167754 kr0 kr      
2015HaV-FiskevårdsanslagHavs- och vattenmyndigheten    167754    utbetalda 
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 19280
Åtgärdsnamn: Sammanställning fisketillsy 2012 Skåne län
Målarter:
ArtNamn
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
Län
Skåne län
HuvudavrinningsområdeNrNamn