Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Jämtlands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jämtlands län
Inmatad datum: 2016-02-02 Ändrad datum: 2016-02-05

Projekt
ID: 7146
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2014
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2014
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn.
Län:    Länsstyrelsen i Jämtlands län  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         44224 kr44224 kr44224 kr      
2014HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen i Jämtlands län    44224    2014-12-01 utbetalda 
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 19279
Åtgärdsnamn: Sammanställning fisketillsyn 2014 Jämtlands län
Målarter:
ArtNamn
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
BergJämtlands län
KrokomJämtlands län
ÅreJämtlands län
ÖstersundJämtlands län
Län
Jämtlands län
HuvudavrinningsområdeNrNamn
4040000Indalsälven