Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Östergötland Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Östergötland
Inmatad datum: 2016-02-02 Ändrad datum: 2016-02-02

Projekt
ID: 10230
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2015
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2015
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn.
Län:    Länsstyrelsen Östergötland  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         132800 kr132800 kr0 kr      
2015HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen Östergötland   100110000      
2015NV-SkötselanslagetLänsstyrelsen Östergötland   10022800      
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 19278
Åtgärdsnamn: Sammanställnng fisketillsyn 2015 - Östergötlands län
Målarter:
ArtNamn
Abborre
Cyprenid (odef.)
Flodnejonöga
Gädda
Gös
Sik
Strömming
Torsk
Ål
Havsöring
Öring strömlevande
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
NorrköpingÖstergötlands län
SöderköpingÖstergötlands län
ValdemarsvikÖstergötlands län
Län
Östergötlands län
HuvudavrinningsområdeNrNamn
66/6766067
6767000Motala Ström
67/6867068
6868000Söderköpingsån
68/6968069
6969000Vindån