Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Södermanlands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Södermanlands län
Inmatad datum: 2016-01-29 Ändrad datum: 2016-01-29

Projekt
ID: 10230
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2015
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2015
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn.
Län:    Länsstyrelsen i Södermanlands län  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         95000 kr0 kr95000 kr      
2015HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen i Södermanlands län    35000    utbetalda 
2015HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen i Södermanlands län    60000    utbetalda 
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 19274
Åtgärdsnamn: Sammanställning fisketillsyn 2015- Södermanlandslän
Målarter:
ArtNamn
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
EskilstunaSödermanlands län
FlenSödermanlands län
GnestaSödermanlands län
KatrineholmSödermanlands län
NyköpingSödermanlands län
OxelösundSödermanlands län
SträngnäsSödermanlands län
TrosaSödermanlands län
VingåkerSödermanlands län
Län
Södermanlands län
HuvudavrinningsområdeNrNamn
6363000Trosaån
63/6463064
6464000Svärtaån
64/6564065
6565000Nyköpingsån
65/6665066
6666000Kilaån