Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Västernorrland Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Västernorrland
Inmatad datum: 2016-01-29 Ändrad datum: 2016-01-29

Projekt
ID: 10230
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2015
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2015
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn.
Län:    Länsstyrelsen Västernorrland  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         118000 kr118000 kr118000 kr      
2015HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen Västernorrland 6238584-1410040000Havs- och vattenmyndigheten   utbetalda 
2015HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen Västernorrland 6232803-157760000Havs- och vattenmyndigheten   utbetalda 
2015KommunSundsvalls kommun   108000    utbetalda 
2015Ej statligtNedre Ljungans FVOF   65000    utbetalda 
2015Ej statligtTuna Östra FVO   65000    utbetalda 
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 19273
Åtgärdsnamn: Sammanställning fisketillsyn 2015 - Västernorrlands Län
Målarter:
ArtNamn
Lax (havsvandrande)
Havsöring
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
SundsvallVästernorrlands län
ÖrnsköldsvikVästernorrlands län
Län
Västernorrlands län
HuvudavrinningsområdeNrNamn
3535000Idbyån
3636000Moälven
4242000Ljungan