Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Uppsala län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Uppsala län
Inmatad datum: 2016-01-28 Ändrad datum: 2016-01-28

Projekt
ID: 10230
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2015
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2015
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn.
Län:    Länsstyrelsen i Uppsala län  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         70000 kr0 kr70000 kr      
2015HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen i Uppsala län    35000  7168-14 utbetaldaÄlvkarleby
2015HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen i Uppsala län    35000  6772-14 utbetaldaNorra kusten. Stockholms idrottsförvaltning
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 19272
Åtgärdsnamn: Sammanställning av fisketillsyn 2015 - Uppsala län
Målarter:
ArtNamn
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
TierpUppsala län
ÄlvkarlebyUppsala län
ÖsthammarUppsala län
Län
Uppsala län
HuvudavrinningsområdeNrNamn
00Kust