Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Kalmar län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Kalmar län
Inmatad datum: 2014-02-28 Ändrad datum: 2014-02-28

Projekt
ID: 4013
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2013
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2013
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn. Det görs fr.o.m 2013 i Åtgärder i Vatten.
Län:    Länsstyrelsen i Kalmar län  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         50000 kr50000 kr0 kr      
2013Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Kalmar län   10050000    utbetalda 
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 8331
Åtgärdsnamn: Sammanställning fisketillsyn 2013 - Kalmar län
Målarter:
ArtNamn
Abborre
Gädda
Mal
Ål
Havsöring
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
Län
Kalmar län
HuvudavrinningsområdeNrNamn