Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Gävleborg
Inmatad datum: 2014-02-27 Ändrad datum: 2014-02-28

Projekt
ID: 4013
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2013
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2013
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn. Det görs fr.o.m 2013 i Åtgärder i Vatten.
Län:    Länsstyrelsen Gävleborg  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         104730 kr104730 kr104730 kr      
2013HaV-FiskevårdsanslagHavs- och vattenmyndigheten   100104730Havs- och vattenmyndigheten   2013-02-12 utbetalda 
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 8325
Åtgärdsnamn: Sammanställning av fisketillsyn 2013 - Gävleborgs län
Målarter:
ArtNamn
Flodnejonöga
Gös
Lax
Sik
Ål
Havsöring
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
Län
Gävleborgs län
HuvudavrinningsområdeNrNamn
4343000Gnarpsån
43/4443044
4444000Harmångersån
44/4544045
4545000Delångersån
45/4645046
4646000Nianån
46/4746047
4747000Norralaån
47/4847048
4848000Ljusnan
48/4948049
4949000Skärjån
49/5049050
5050000Hamrångeån
50/5150051
5151000Testeboån
51/5251052
5252000Gavleån
52/5352053
5353000Dalälven