Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Västra Götalands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Inmatad datum: 2014-01-31 Ändrad datum: 2014-01-31

Projekt
ID: 4013
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2013
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2013
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn. Det görs fr.o.m 2013 i Åtgärder i Vatten.
Län:    Länsstyrelsen i Västra Götalands län  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         800000 kr800000 kr0 kr      
2013HaV-FiskevårdsanslagHavs- och vattenmyndigheten    800000    utbetaldaFör yterliggare infromation se Årsrapport för Fisketillsyn i Vänern och kustvattenområdet i Västra Götalands län 2013
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 7251
Åtgärdsnamn: Sammanställning fisketillsyn 2013 - Västra Götalands län
Målarter:
ArtNamn
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
Län
HuvudavrinningsområdeNrNamn