Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Jämtlands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jämtlands län
Inmatad datum: 2014-01-30 Ändrad datum: 2016-02-05

Projekt
ID: 4013
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2013
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2013
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn. Det görs fr.o.m 2013 i Åtgärder i Vatten.
Län:    Länsstyrelsen i Jämtlands län  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         80039 kr0 kr80039 kr      
2013HaV-FiskevårdsanslagHavs- och vattenmyndigheten    50000    2013-12-18 utbetalda 
2013Ej statligtEnskild person    30039      
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 7237
Åtgärdsnamn: Sammanställning fisketillsyn 2013- Jämtlands län
Målarter:
ArtNamn
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
BergJämtlands län
KrokomJämtlands län
ÅreJämtlands län
ÖstersundJämtlands län
Län
Jämtlands län
HuvudavrinningsområdeNrNamn
4040000Indalsälven