Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Örebro län
Inmatad datum: 2013-03-27 Ändrad datum: 2013-03-27

Projekt
ID: 3881
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2012
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2012
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn. Det görs fr.o.m 2012 i Åtgärder i Vatten.
Län:    Länsstyrelsen i Örebro län  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         171895 kr171895 kr171895 kr      
2012Statliga fiskevårdsanslagetLänsstyrelsen i Örebro län 622786-2013100171895Havs- och vattenmyndigheten 1261-12 2012-03-01 utbetalda 
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 6906
Åtgärdsnamn: Sammanställning fisketillsyn 2012 - Örebro län
Målarter:
ArtNamn
Gös
Signalkräfta
Ål
Övrig art
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
Län
Södermanlands län
Västmanlands län
Örebro län
HuvudavrinningsområdeNrNamn
6161000Norrström