Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Uppsala län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Uppsala län
Inmatad datum: 2015-02-20 Ändrad datum: 2015-02-25

Projekt
ID: 7146
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2014
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2014
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn.
Län:    Länsstyrelsen i Uppsala län  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         64250 kr0 kr64250 kr      
2014HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen i Uppsala län    29250     Älvkarleby fiskevårdsområdes förening
2014HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen i Uppsala län    35000     Stockholms idrottsförvaltning
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 12956
Åtgärdsnamn: Sammanställning fisketillsyn 2014 Uppsala län
Målarter:
ArtNamn
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
TierpUppsala län
ÄlvkarlebyUppsala län
ÖsthammarUppsala län
Län
Uppsala län
HuvudavrinningsområdeNrNamn
5454000Tämnarån
5555000Forsmarksån
5656000Olandsån