Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Västra Götalands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Inmatad datum: 2015-02-04 Ändrad datum: 2015-02-04

Projekt
ID: 7146
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2014
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2014
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn.
Län:    Länsstyrelsen i Västra Götalands län  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         1339094 kr1339094 kr1339094 kr      
2014HaV-ÖvrigtLänsstyrelsen i Västra Götalands län 5005833-2014 1339094Havs- och vattenmyndigheten 870-14 utbetalda 
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 12907
Åtgärdsnamn: Sammanställning fisketillsyn 2014 - Västra Götalands län
Målarter:
ArtNamn
Gös
Havsnejonöga
Hummer
Lax (havsvandrande)
Insjölax
Röding
Sik
Sill
Torsk
Ål
Havsöring
Insjööring
Övrig art
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
Län
Västra Götalands län
HuvudavrinningsområdeNrNamn