Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Hallands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Hallands län
Inmatad datum: 2015-02-02 Ändrad datum: 2015-02-02

Projekt
ID: 7146
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2014
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2014
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn.
Län:    Länsstyrelsen i Hallands län  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         179623 kr179623 kr179623 kr      
2014HaV-FiskevårdsanslagHavs- och vattenmyndigheten   100179623    utbetalda 
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 12899
Åtgärdsnamn: Sammanställning av fisketillsyn 2014 Hallands län
Målarter:
ArtNamn
Hummer
Lax (havsvandrande)
Ål
Havsöring
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
FalkenbergHallands län
HalmstadHallands län
KungsbackaHallands län
LaholmHallands län
VarbergHallands län
Län
Hallands län
HuvudavrinningsområdeNrNamn
100100000Fylleån
100/101100101
101101000Nissan
101/102101102
102102000Suseån
102/103102103
103103000Ätran
103/104103104
104104000Himleån
104/105104105
105105000Viskan
105/106105106
106106000Rolfsån
106/107106107
107107000Kungsbackaån
107/108107108
96/10896108Ö i Kattegat
96/9796097
9797000Stensån
97/9897098
9898000Lagan
98/9998099
9999000Genevadsån
99/10099100