Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Inmatad datum: 2015-01-29 Ändrad datum: 2015-01-30

Projekt
ID: 7146
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2014
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2014
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn.
Län:    Länsstyrelsen i Jönköpings län  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         540000 kr540000 kr540000 kr      
2014HaV-FiskevårdsanslagLänsstyrelsen i Jönköpings län 6238009-14100540000Havs- och vattenmyndigheten 858-14 2014-02-13 utbetalda 
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 12890
Åtgärdsnamn: Sammanställning fisketillsyn 2014 - Jönköpings län
Målarter:
ArtNamn
Harr
Insjölax
Röding (sydsvenska bestånd)
Signalkräfta
Sik
Insjööring
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
AskersundÖrebro län
HaboJönköpings län
HjoVästra Götalands län
JönköpingJönköpings län
KarlsborgVästra Götalands län
MotalaÖstergötlands län
VadstenaÖstergötlands län
ÖdeshögÖstergötlands län
Län
Jönköpings län
Västra Götalands län
Örebro län
Östergötlands län
HuvudavrinningsområdeNrNamn
6767000Motala Ström