Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Blekinge län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Blekinge län
Inmatad datum: 2015-01-23 Ändrad datum: 2015-01-23

Projekt
ID: 7146
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2014
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2014
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn.
Län:    Länsstyrelsen i Blekinge län  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         100000 kr0 kr100000 kr      
2014HaV-FiskevårdsanslagHavs- och vattenmyndigheten   34100000      
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 12862
Åtgärdsnamn: Sammanställning fisketillsyn 2014 - Blekinge län
Målarter:
ArtNamn
Flodpärlmussla
Lax (havsvandrande)
Tjockskalig målarmussla
Havsöring
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
KarlshamnBlekinge län
SölvesborgBlekinge län
Län
Blekinge län
HuvudavrinningsområdeNrNamn
85/8685086
8686000Mörrumsån
86/8786087