Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen Östergötland Ändrad av organisation: Länsstyrelsen Östergötland
Inmatad datum: 2015-01-21 Ändrad datum: 2015-01-27

Projekt
ID: 7146
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2014
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2014
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn.
Län:    Länsstyrelsen Östergötland  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         90000 kr90000 kr0 kr      
2014HaV-FiskevårdsanslagHavs- och vattenmyndigheten    90000      
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 12853
Åtgärdsnamn: Sammanställning fisketillsyn 2014 - Östergötlands län
Målarter:
ArtNamn
Abborre
Cyprenid (odef.)
Flodnejonöga
Gädda
Gös
Sik
Strömming
Ål
Havsöring
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
NorrköpingÖstergötlands län
SöderköpingÖstergötlands län
ValdemarsvikÖstergötlands län
Län
Östergötlands län
HuvudavrinningsområdeNrNamn
00Kust