Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Västmanlands län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Västmanlands län
Inmatad datum: 2015-01-16 Ändrad datum: 2015-01-16

Projekt
ID: 7146
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2014
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2014
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn.
Län:    Länsstyrelsen i Västmanlands län  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         193000 kr193000 kr0 kr      
2014HaV-FiskevårdsanslagHavs- och vattenmyndigheten   100193000    2014-05-09   
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 12839
Åtgärdsnamn: Sammanställning fisketillsyn 2014 - Västmanlands län
Målarter:
ArtNamn
Abborre
Asp
Benlöja
Bergsimpa
Björkna
Braxen
Bäcknejonöga
Cyprenid (odef.)
Elritsa
Faren
Flodkräfta
Flodnejonöga
Färna
Gers
Groplöja
Grönling
Gädda
Gös
Havsnejonöga
Hornsimpa
Id
Karp
Lake
Lax
Mal
Mört
Mört/Braxen hybrid
Nissöga
Nors
Regnbåge
Ruda
Sarv
Signalkräfta
Sik
Siklöja, höstlekande
Siklöja, vårlekande
Småspigg
Stensimpa
Storspigg
Stäm
Sutare
Tjockskalig målarmussla
Vimma
Värdefull bottenfauna
Ål
Havsöring
Insjööring
Öring strömlevande
Övrig art
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
Län
Stockholms län
Södermanlands län
Uppsala län
Västmanlands län
HuvudavrinningsområdeNrNamn
6161000Norrström