Support  Logga in
 

Inmatad av: - Ändrad av: -
Inmatad av organisation: Länsstyrelsen i Kalmar län Ändrad av organisation: Länsstyrelsen i Kalmar län
Inmatad datum: 2015-01-16 Ändrad datum: 2015-01-16

Projekt
ID: 7146
Projektnamn: Årlig fisketillsynssammanställning till HaV 2014
Huvudman: Havs- och vattenmyndigheten
Projektstatus: påbörjad
Syfte: Nationell sammanställning av länsstyrelsernas fisketillsyn.
Startår: 2014
Beskrivning: Varje länsstyrelse rapporterar årligen in en sammanställning över det egna länets fisketillsyn.
Län:    Länsstyrelsen i Kalmar län  
Ekonomi (Finansiering och kostnader)  
  BudgetårFinansieringstypFinansiärSpecGruppnr.Diarienr.Bidrag %SummaAvser finansAvser kost.FördelningsmyndighetGruppnr.Diarienr.För. datumUtbetalningsstatusKommentar
         75000 kr75000 kr0 kr      
2014Statliga fiskevårdsanslagetHavs- och vattenmyndigheten    75000    utbetalda 
Redovisning av fisketillsyn

Operativ tillsyn = OT

Åtgärdsdata

ÅtgärdsID: 12838
Åtgärdsnamn: Sammanställning fisketillsyn 2014 - Kalmar län
Målarter:
ArtNamn
Abborre
Asp
Gädda
Lax (havsvandrande)
Mal
Ål
Havsöring
Övergripande geografisk angivelse (koordinater kan ej anges)
KommunLän
BorgholmKalmar län
MönsteråsKalmar län
MörbylångaKalmar län
OskarshamnKalmar län
VästervikKalmar län
Län
HuvudavrinningsområdeNrNamn
00Kust
7474000Emån
7575000Alsterån